Jak poprawić swoje umiejętności komunikacyjne

Umiejętności komunikacyjne to zdolność do skutecznego i efektywnego przekazywania i odbierania informacji, opinii i emocji. Są one niezbędne w każdej dziedzinie życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Komunikacja wpływa na jakość naszych relacji, nasze samopoczucie, naszą pewność siebie i nasz sukces.

Niestety, nie wszyscy posiadają wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych. Często popełniamy błędy, które utrudniają nam zrozumienie i zrozumienie się z innymi. Niektóre z nich to:

 • Nie słuchanie uważnie i aktywnie
 • Nie zadawanie pytań i nie sprawdzanie, czy dobrze zrozumieliśmy
 • Nie dostosowywanie się do sytuacji, kontekstu i odbiorcy
 • Nie używanie jasnego i zwięzłego języka
 • Nie okazywanie szacunku i empatii
 • Nie wyrażanie własnych myśli i uczuć
 • Nie przyjmowanie krytyki i nie dawanie informacji zwrotnej
 • Nie używanie odpowiedniej mowy ciała i tonu głosu
nieodpowiednia komunikacja

Jak więc poprawić swoje umiejętności komunikacyjne? Oto kilka porad:

 • Praktykuj słuchanie uważnie i aktywnie. To znaczy, że skupiasz się na tym, co mówi rozmówca, a nie na tym, co chcesz powiedzieć. Staraj się zrozumieć jego punkt widzenia, intencje i emocje. Zadawaj pytania, jeśli czegoś nie wiesz lub nie jesteś pewien. Parafrazuj to, co usłyszałeś, aby sprawdzić, czy dobrze zinterpretowałeś. Pokaż zainteresowanie i zaangażowanie poprzez kontakt wzrokowy, skinienie głową lub potwierdzające dźwięki.
 • Dostosuj się do sytuacji, kontekstu i odbiorcy. To znaczy, że bierzesz pod uwagę cel komunikacji, okoliczności, w jakich się odbywa, oraz charakterystykę i oczekiwania osoby lub osób, z którymi rozmawiasz. Wybieraj odpowiedni poziom formalności, styl i ton wypowiedzi. Unikaj używania słów lub zwrotów, które mogą być niejasne, nieadekwatne lub obraźliwe. Staraj się dopasować do tempa i nastroju rozmowy.
 • Używaj jasnego i zwięzłego języka. To znaczy, że wyrażasz swoje myśli i uczucia w sposób prosty i zrozumiały. Unikaj nadmiernego używania słów wypełniaczy (np. „ehm”, „no”, „tak”), które mogą zaburzać płynność i spójność wypowiedzi. Unikaj też nadużywania języka potocznego lub slangowego, który może być nieprofesjonalny lub nieodpowiedni. Staraj się być konkretny i precyzyjny. Używaj przykładów lub analogii, jeśli chcesz lepiej wyjaśnić swój punkt.
 • Okazuj szacunek i empatię. To znaczy, że traktujesz rozmówcę tak, jak chciałbyś być traktowany. Nie przerywaj mu, nie krytykuj go bezpodstawnie, nie obrażaj go ani nie lekceważ go. Staraj się być uprzejmy i życzliwy.
 • Wyrażaj własne myśli i uczucia. To znaczy, że nie boisz się mówić o tym, co myślisz i czujesz. Nie ukrywasz swoich opinii, potrzeb i emocji. Nie zgadzasz się ze wszystkim, co mówi rozmówca, tylko po to, by uniknąć konfliktu. Nie udajesz kogoś, kim nie jesteś. Jednocześnie nie narzucasz swojego zdania innym i nie ignorujesz ich perspektywy. Staraj się być autentyczny i szczery.
 • Przyjmuj krytykę i dawaj informację zwrotną. To znaczy, że traktujesz krytykę jako szansę na poprawę i rozwój, a nie jako atak na twoją osobę. Nie reagujesz emocjonalnie lub agresywnie na negatywne opinie. Staraj się zrozumieć, co rozmówca chce ci przekazać i dlaczego tak uważa. Zadawaj pytania i prosisz o konkretne przykłady lub sugestie. Dziękujesz za krytykę i mówisz, co zrobisz, aby poprawić swoją sytuację. Podobnie, gdy dajesz informację zwrotną innym, staraj się być konstruktywny i obiektywny. Mów o tym, co ci się podobało i co można poprawić. Unikaj oceniania lub obrażania rozmówcy. Używaj języka „ja” zamiast „ty”, aby uniknąć oskarżeń lub pretensji.
 • Używaj odpowiedniej mowy ciała i tonu głosu. To znaczy, że twoje niewerbalne sygnały są zgodne z twoimi werbalnymi wypowiedziami. Nie wysyłasz sprzecznych lub mylących komunikatów. Staraj się utrzymywać otwartą i pewną postawę ciała. Nie krzyżuj rąk ani nóg, nie garb się ani nie odwracaj się od rozmówcy. Utrzymuj odpowiedni dystans i strefę osobistą. Nie wchodź w czyjąś przestrzeń ani nie odsuwaj się zbyt daleko. Używaj gestów rąk i mimiki twarzy, aby podkreślić lub wyrazić swoje słowa. Nie machaj rękami chaotycznie ani nie marszcz czoła czy wykrzywiaj ust. Zwracaj uwagę na swój ton głosu. Nie mów za głośno ani za cicho. Nie mów za szybko ani za wolno. Nie używaj monotonnego lub ironicznego tonu. Staraj się modulować swój głos, aby był przyjemny i interesujący.
zgoda i życzliwość w komunikacji

Podsumowując, umiejętności komunikacyjne są bardzo ważne i warto je rozwijać. Poprawa komunikacji może przynieść wiele korzyści w życiu osobistym i zawodowym. Może poprawić jakość naszych relacji, nasze samopoczucie, naszą pewność siebie i nasz sukces. Aby poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, należy praktykować słuchanie uważnie i aktywnie, dostosowywać się do sytuacji, kontekstu i odbiorcy, używać jasnego i zwięzłego języka, okazywać szacunek i empatię, wyrażać własne myśli i uczucia, przyjmować krytykę i dawać informację zwrotną oraz używać odpowiedniej mowy ciała i tonu głosu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top